Działka

Do sprzedania - Polska, województwo Mazowieckie, Pruszków

Działka inwestycyjna przeznaczona pod zabudowę wielorodzinną.
Nieruchomość znajduje się w centralnej części miasta. Idealna pod kameralny blok do 20 mieszkań. Bardzo atrakcyjne zapisy Miejscowego Planu zagospodarowania Przestrzennego.
1) w zakresie wydzielania nowych działek pod zabudowę: a) ustala się minimalną wielkość nowo tworzonej działki na 350 m2 dla zabudowy wolnostojącej, 280 m2 dla zabudowy bliźniaczej oraz 200 m2 dla zabudowy segmentem szeregowym b) przy tworzeniu nowych działek pod zabudowę należy uwzględniać przepisy zawarte w §12 ust. 2 i §152) ustala się możliwość: a) stałej adaptacji istniejących budynków mieszkalnych frontowych, dopuszczając ich przebudowę (łącznie ze zmianą funkcji poszczególnych lokali) oraz rozbudowę b) stałej adaptacji pozostałych budynków mieszkalnych, ale tylko wówczas, gdy istnieją techniczne warunki zapewnienia im - poprzez przebudowę - pełnego standardu technicznego i użytkowego c) realizacji nowych budynków mieszkalnych wolnostojących lub przybudowanych, usytuowanych blisko linii frontowej działek3) ustala się nieprzekraczalne gabaryty i parametry zabudowy, o której mowa w pkt 2:a) budynek nowo realizowany lub rozbudowywany może zawierać nie więcej niż 20 samodzielnych lokali, ale nie mniej niż 4, jeśli jest to budynek now y b) maksymalna wysokość zabudowy - 5 kondygnacji, z wyjątkiem pierzei od ul., dla której ustala się maksymalną wysokość - 4 kondygnacje; minimalna wysokość zabudowy - 3 kondygnacje c) dachy wyłącznie spadziste d) od strony wszystkich ulic ustala się obowiązujące linie zabudowy w liniach rozgraniczających tych ulice) wyznacza się nieprzekraczalną linię zabudowy od strony ciągu pieszego KP f) obowiązuje także przepis zawarty w §12 ust. 24) w odniesieniu do budynków usługowych dopuszcza się: a) stałą adaptację istniejących budynków frontowych oraz realizację nowych usytuowanych blisko linii frontowej działek, ale tylko wówczas, gdy będą one dostosowane do gabarytów budynków mieszkalnych w najbliższym otoczeniu b) adaptację istniejących budynków w głębi działek, ale wyłącznie mających dobry standard techniczny i użytkowy c) realizację w głębi działek nowych budynków, zachowujących następujące parametry: powierzchnia zabudowy - nie większa niż 120 m2 , wysokość - nie przekraczająca 6 m 5) dopuszcza się realizację budynków gospodarczych i garażowych, pod warunkiem, że ich łączna powierzchnia zabudowy (wraz z budynkami istniejącymi) na jednej działce nie przekroczy 60 m26) dopuszcza się budowę obiektów i urządzeń zewnętrznych infrastruktury technicznej - pod warunkiem, że będą to obiekty i urządzenia służące obsłudze zainwestowania na obszarze jednostki7) ustala się minimalny procentowy wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej dla działki, na której realizowana jest inwestycja: 15%.
1,5 miejsca parkingowego na lokal.

PODANE NA MAPIE LOKALIZACJE NIERUCHOMOŚCI SĄ PRZYBLIŻONE, WSKAZUJĄ JEDYNIE OKOLICE NIERUCHOMOŚCI. DOKŁADNA LOKALIZACJA NIERUCHOMOŚCI JEST WSKAZYWANA PO UMÓWIENIU SPOTKANIA, W TRAKCIE JEJ OSOBISTEJ PREZENTACJI PRZEZ AGENTA.Ogłoszenie nieruchomości ma jedynie charakter informacyjny i może ulegać zmianom. Ogłoszenie nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego.
.
Oferta nr 7700781 wysłana z systemu LocumNet Online


SKONTAKTUJ SIĘ Z AGENTEM

   Michał
   578 100 058
   biuro@high-life.pl

  • Powierzchnia:
    800.00m2
  • Rodzaj:
    działka inwestycyjna
*Lokalizacja nieruchomości na mapie jest przybliżona

Oferty w tej samej okolicy

Skontaktuj się

578 100 058

lub napisz

Musisz podać swoję imię
Musisz podać swój email
Musisz podać tytuł wiadomości
Treści wiadomości nie może być pusta

  Akceptuję Politykę Prywatności (wymagane)
 
Cena:
2190000
Twój telefon
Musisz podać numer telefonu
  Akceptuję Politykę Prywatności (wymagane)