KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z FORMULARZA KONTAKOWEGO NA  WWW.HIGH-LIFE.PL

ZGODNIE Z POSTANOWIENIAMI ART.13 OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH Z DNIA 27.04.2016 R. (DZ. URZ. UE L 119 Z 04.05.2016), TZW. RODO, W PRZYPADKU WYSŁANIA ZAPYTANIA/ZGŁOSZENIA FORMULARZA KONTAKTOWEGO NA STRONIE INTERNETOWEJ WWW.HIGH-LIFE.PL , NALEŻĄCEJ DO FIRMY HIGH-LIFE MICHAŁ GOĆ, Z SIEDZIBĄ W PRUSZKOWIE, NIP 534-237-43-67, INFORMUJEMY ŻE:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie HIGH-LIFE Michał Goć;

 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych można kontaktować się za pomocą adresu e-mail: biuro@high-life.pl;

 3. Kiedy kontaktuje się Pani/Pan z przedstawicielami naszej obsługi Klienta przez formularz kontaktowy na stronie internetowej lub zgłaszana jest przez Panią/Pana Nieruchomość poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej możemy zbierać dane osobowe, takie jak imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail. Dane są przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit.a RODO. Możemy również tworzyć dzienniki zdarzeń, które są przydatne w diagnozowaniu problemów związanych z korzystaniem z naszego portalu i rejestrować informacje o problemie z pomocą techniczną lub usługą. Przetwarzanie w tym zakresie odbywa się na podstawie na podstawie uzasadnionego interesu Administratora tj. art. 6 ust.1 lit. f RODO

 4. Używamy tych danych, aby zapewnić wsparcie usługowe naszym Klientom, także aby mieć możliwość udzielenia odpowiedzi na zgłoszenia/zapytania z formularzy. Pani/Pana dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do rozpatrzenia wysłanego formularza zgłoszenia/zapytania lub do czasu wycofania zgody, a dane przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu Administratora przetwarzane będą do czasu wniesia sprzeciwu wobec przetwarzania

 5. Posiadać będzie Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, ich sprostowania, usunięcia jeżeli dalsze przetwarzania nie jest niezbędne, oraz ograniczenia przetwarzania;

 6. Posiadać będzie Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego którym jest Prezes urzędu Ochrony Danych Osobowych;

 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Wyrażona zgoda może być w każdym czasie wycofana, co nie skutkuje wadliwością przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody – jednakże wycofanie zgody może oznaczać brak możliwość realizacji na rzecz Pani/Pana usług w zakresie objętym zgodą.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW FIRMY

Zgodnie z postanowieniami art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), tzw. RODO, w przypadku zawarcia umowy pośrednictwa Nieruchomości lub potwierdzenia prezentacji nieruchomości z firmą HIGH-LIFE Michał Goć, z siedzibą w Pruszkowie, NIP 534-237-43-67, informujemy że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie HIGH-LIFE Michał Goć;

 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych można kontaktować się za pomocą adresu e-mail: biuro@high-life.pl;

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i realizacji umowy, lub potwierdzenia prezentacji Nieruchomości - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO, oraz na podstawie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na utrzymaniu relacji, planowaniu biznesowym, możliwości dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami tj art. 6 ust. 1 lit. f RODO; w celu przekazania danych podmiotom współpracującym z Administratorem, na podstawie wyrażonej zgody  tj.art.6 ust.1 lit a RODO.

 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych lub zaufani partnerzy związani z procesem transakcyjnym dotyczącym Nieruchomości w szczególności: (Podmioty uczestniczące w realizacji pośrednictwa Nieruchomości, Biuro rachunkowe, Notariusz.);

 5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres umowy, a także po jej zakończeniu według następujących kryteriów:

  • okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa;

  • okres niezbędny do obrony interesów Administratora, do czasu przedawnienia roszczeń;

  • okres do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, na podstawie art 6 ust. 1 lit f RODO;

  • okres do wycofania zgody, w zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych jest zgoda;

 6. Posiadać będzie Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, ich sprostowania, usunięcia jeżeli dalsze przetwarzania nie jest niezbędne, oraz ograniczenia przetwarzania;

 7. Posiadać będzie Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego którym jest Prezes urzędu Ochrony Danych Osobowych;

 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować niemożliwością zawarcia umowy, lub prezentacji Nieruchomości. Wyrażona zgoda może być w każdym czasie wycofana, co nie skutkuje wadliwością przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody – jednakże wycofanie zgody może oznaczać brak możliwość realizacji na rzecz Pani/Pana usług w zakresie objętym zgodą.